Hörbuch: Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) cover

Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

1 - PHẦN 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Hörbuch-Genres

Autor

Beschreibung

Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên:Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người, tìm cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của các hành vi tự nhiên ở mỗi cá nhân đó.

Sie hören Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) - Ken Blanchard & Sheldons Bowles.
Hat Ihnen das Gehörte gefallen? Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie!.
Um ein Problem oder Urheberrechtsproblem zu melden, senden Sie den Seitenlink an die E-Mail-Adresse, die auf unserer Kontaktseite aufgeführt ist.

Kommentar

Die Share-Taste ist komplett kostenlos

SPONSORED AD