Audiobook: Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) cover

Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

1 - PHẦN 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên:Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người, tìm cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của các hành vi tự nhiên ở mỗi cá nhân đó.

You are listening Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) - Ken Blanchard & Sheldons Bowles.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge

SPONSORED AD