Sách nói: Дубровский (Dubrovsky)

Дубровский (Dubrovsky) cover

Дубровский (Dubrovsky)

1 - Том первый. Главы I-II

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Классика русской литературы – роман Александра Сергеевича Пушкина о трагической любви между Владимиром Дубровским, лишенным наследства дворянином, ставшим разбойником, и дочерью обидчика его отца Кириллы Петровича Троекурова – Машей Троекуровой. (Резюме Ксении)

A classic of Russian literature, this novel by Alexander Pushkin tells of the tragic love between Vladimir Dubrovsky, a nobleman deprived of his inheritance who becomes an outlaw, and Masha Troekurov, daughter of Kirilla Troekurov, the man who wronged his farther. (Summary by Xenia)

Bạn đang nghe Дубровский (Dubrovsky) by Alexander Pushkin.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí