Sách nói: Аграфена

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Наиболее значительным дореволюционным произведением Зайцевa считают повесть «Аграфена», которую сравнивали с «Жизнью человека» Леонида Андреева и в которой находили влияние прозы Фёдора Сологуба.

The Agrafena story is considered the most important of his early works. - Summary by Mark Chulsky

Bạn đang nghe Аграфена - Boris Zaytsev.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD