Sách nói: Students’ Roman Empire part 2, A History of the Roman Empire from Its Foundation to the Death of Marcus Aurelius (27 B.C.-180 A.D.)

Students’ Roman Empire part 2, A History of the Roman Empire from Its Foundation to the Death of Marcus Aurelius (27 B.C.-180 A.D.) cover

Students’ Roman Empire part 2, A History of the Roman Empire from Its Foundation to the Death of Marcus Aurelius (27 B.C.-180 A.D.)

1 - 01 - Ch 19: The Principate of Galba, & the Year of the Four Emperors (68-69 A.D.) Sect. I

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The writings of J. B. Bury, on subjects ranging from ancient Greece to the 19th-century papacy, are at once scholarly and accessible to the layman. This work covers the period from the beginning of the Roman Empire until Gibbon begins; from Augustus through Marcus Aurelius and the Antoinine Emporers.

Bạn đang nghe Students’ Roman Empire part 2, A History of the Roman Empire from Its Foundation to the Death of Marcus Aurelius (27 B.C.-180 A.D.) - John B. Bury.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD