Ep3736: Thời sự 18h (6/10/2022)

Ep3736: Thời sự 18h (6/10/2022) cover

Ep3736: Thời sự 18h (6/10/2022)

1 - Thời sự 18h (6/10/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 10/6/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thảo luận Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong ngày làm việc thứ tư. Chủ đề : Tập đoàn Điện lực, sốt xuất huyết, Xả súng https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Die Share-Taste ist komplett kostenlos