Ep3295: Thời sự 6h (12/5/2022)

Ep3295: Thời sự 6h (12/5/2022) cover

Ep3295: Thời sự 6h (12/5/2022)

1 - Thời sự 6h (12/5/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 5/12/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến công tác Hoa Kỳ và có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ. Chủ đề : Thủ tướng Phạm Minh Chính, hoạt động đầu tiên, chuyến công tác Hoa Kỳ https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Die Share-Taste ist komplett kostenlos