Ep1066: VOV - Thời sự 18h (14/2/2020)

Ep1066: VOV - Thời sự 18h (14/2/2020) cover

Ep1066: VOV - Thời sự 18h (14/2/2020)

1 - VOV - Thời sự 18h (14/2/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 2/14/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Die Share-Taste ist komplett kostenlos