Kommentar: SBN Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Trần Đại Sỹ - Biên Giới Việt Trung

SBN Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Trần Đại Sỹ - Biên Giới Việt Trung cover

SBN Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Trần Đại Sỹ - Biên Giới Việt Trung

Chiến Nguyễn ĐìnhChiến Nguyễn Đình

Không biết ông Trần Đại Sỹ căn cứ vào tài liệu nào của Đảng Cộng sản mà bảo Việt Nam bán đất, bán biển cho Trung Quốc vậy

Die Share-Taste ist komplett kostenlos

SPONSORED AD