Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) cover

#1 - PHẦN 1

Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên:Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người, tìm cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của các hành vi tự nhiên ở mỗi cá nhân đó.

You are listening Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm) audio by Ken Blanchard & Sheldons Bowles.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends