Ep676: VOV - Thời sự 12h (3/10/2019)

Ep676: VOV - Thời sự 12h (3/10/2019) cover

Ep676: VOV - Thời sự 12h (3/10/2019)

1 - VOV - Thời sự 12h (3/10/2019)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 10/3/2019

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Cơ chế tự chủ tại các bệnh viện còn có nhiều bất cập, có nguy cơ tư nhân hóa bệnh viện công lập. Đây là nhận định của các đại biểu tại phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập” của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra sáng nay, tại Hà Nội. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Nút Chia Sẻ không hề tính phí