Episode: Ep1547: VOV - Thời sự 6h (19/8/2020)

Ep1547: VOV - Thời sự 6h (19/8/2020) cover

Ep1547: VOV - Thời sự 6h (19/8/2020)

1 - VOV - Thời sự 6h (19/8/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 8/19/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 và cả trong giai đoạn đổi mới hôm nay. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam
Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD