Bình luận: Duyên Phận Phải Chiều

Duyên Phận Phải Chiều cover

Duyên Phận Phải Chiều

Phạm Thị Huê

Phạm Thanh PhươngPhạm Thanh Phương

Câu chuyện sâu lắng. Nhẹ nhàng, cuộc đời ai cũng pai đối mặt với khó khăn đau khổ, chỉ là cách ta vượt qua nó ntnao,

Nút Chia Sẻ không hề tính phí