Sách nói: Prayers and Meditations

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The prayers and meditations of Samuel Johnson, published posthumously by George Strahan to whom Johnson had entrusted the manuscripts. Johnson had been writing these down for over forty years. They often show him at his most repentant, melancholy and fragile -- and the book was controversial because of it -- but they also show the goodness, sense and strength which has always characterised this great man. - Summary by Steven Watson

Bạn đang nghe Prayers and Meditations by Samuel Johnson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí