Sách nói: Strenuous Life: Essays and Addresses of Theodore Roosevelt, The

Strenuous Life: Essays and Addresses of Theodore Roosevelt, The cover

Strenuous Life: Essays and Addresses of Theodore Roosevelt, The

1 - 01 - The Strenuous Life

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This book is a collection of Theodore Roosevelt’s published commentaries and public addresses on the general theme of the requirements for individual and collective success in the personal, civic, political, and social arenas. (Introduction by Bob Neufeld)

Bạn đang nghe Strenuous Life: Essays and Addresses of Theodore Roosevelt, The by Theodore Roosevelt.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí