Sách nói: Trinummus: The Three Pieces of Money

Trinummus: The Three Pieces of Money cover

Trinummus: The Three Pieces of Money

1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Buried treasure, reckless son, exile, young love, betrayal, detection - all as relevant today as when this comedy was written 2200 years ago. - Summary by ToddHW

Cast list:
Luxury: Sonia
Poverty: Availle
Charmides, an Athenian merchant: ToddHW
Lesbonicus, the son of Charmides: Rémi
Callicles, a friend of Charmides: Mike Manolakes
Megaronides, a friend of Callicles: David Purdy
Stasimus, the servant of Charmides and Lesbonicus: Adrian Stephens
Philto, a wealthy Athenian: Algy Pug
Lysiteles, the son of Philto, and a friend of Lesbonicus: VocalPenguin
A Sharper: Alan Mapstone
Stage Directions: Wayne Cooke
Editing: ToddHW

Bạn đang nghe Trinummus: The Three Pieces of Money by Titus Maccius Plautus.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí