Sách nói: Madame Pepita

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Madame Pepita is a dressmaker in Madrid with an inherited fortune and a secret. So naturally she worries about the motivations of the suitors for her daughter's hand. But perhaps she should pay attention to other concerns as well. This play was made into a BBC movie in 1952. - Summary by ToddHW Cast list: Madame Pepita, aged 38: [Availle](https://librivox.org/reader/4174) Catalina, aged 17: [Jenn Broda](https://librivox.org/reader/13140) Galatea, aged 25: [Matea Bracic](https://librivox.org/reader/13717) Carmen, aged 28: [Devorah Allen](https://librivox.org/reader/11084) Cristina, aged 16: [Sonia](https://librivox.org/reader/10179) A Sewing Girl, aged 20: [Son of the Exiles](https://librivox.org/reader/8879) Don Guillermo, aged 40: [Adrian Stephens](https://librivox.org/reader/13577) Alberto, aged 22: [Tomas Peter](https://librivox.org/reader/10789) Don Luis, aged 55: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754) Augusto, aged 25 : [Andrew Gaunce](https://librivox.org/reader/14540) Andres, aged 30: [David Purdy](https://librivox.org/reader/10542) Stage directions: [MichaelMaggs](https://librivox.org/reader/12075)
Bạn đang nghe Madame Pepita by Gregorio Martínez Sierra.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí