Sách nói: Science - History of the Universe Vol. 8: Mathematics

Science - History of the Universe Vol. 8: Mathematics cover

Science - History of the Universe Vol. 8: Mathematics

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Multi-volume work on science edited by Francis Rolt-Wheeler. The eighth volume is on Pure Mathematics written by L. Leland Locke and on Mathematical Applications written by Dr. Franz Bellinger. An introduction was written by Professor Cassius J. Keyser with a special section on the Foundation of Mathematics. The Pure Mathematics section discusses numbers - its conception and calculations, as well as different areas of mathematics - algebra, geometry, trigonometry. The last section goes into the different applications of mathematics. - Summary by Sienna

Bạn đang nghe Science - History of the Universe Vol. 8: Mathematics by Francis Rolt-Wheeler.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí