Sách nói: Finding a Way Out: An Autobiography

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

He says about this work: "I have tried to record the events that have given character and colour to my own life, and at the same time to reflect upon the impressions made upon my mind by experiences that I could not always reconcile with what I had learned of American ideals and standards." - Summary by author in the preface

Bạn đang nghe Finding a Way Out: An Autobiography - Robert R. Moton.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD