Sách nói: National Geographic Magazine Vol. 07 - 12. December 1896

National Geographic Magazine Vol. 07 - 12. December 1896 cover

National Geographic Magazine Vol. 07 - 12. December 1896

1 - The Geography of the Southern Peninsula of the United States

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The National Geographic Magazine, an illustrated monthly, the December Number.

It includes the following articles:

  • The Geography of the Southern Peninsula of the United States, by Rev. John N. MacGonigle
  • The Sage Plains of Oregon by Frederick V. Coville
  • The United States Department of Agriculture and its Biological Survey, by John Hyde
  • Statistics of Railways in the United States, by Henry Gannett
  • Geographic Work in Peru

along with geographic Literature, Geographic Notes, and Miscellanea.

Bạn đang nghe National Geographic Magazine Vol. 07 - 12. December 1896 - National Geographic Society.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD