Sách nói: Uganda's White Man of Work: A Story of Alexander M. Mackay

Uganda's White Man of Work: A Story of Alexander M. Mackay cover

Uganda's White Man of Work: A Story of Alexander M. Mackay

1 - Introduction and Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

When Henry Stanley (the famous journalist who went to find David Livingstone) was in Africa , he met a king named Mutesa. This king had started believing his tribe's Ugandan traditions about spirits and devils. Then some Arabs came through and Mutesa converted to Islam. When Mr. Stanley came and told Mutesa about God, Mutesa became a Christian and asked Mr. Stanley to get the English to send back missionaries so he and his tribe could learn more about God. Alexander Mackay was one of those courageous men who answered the call. (Summary by Esther ben Simonides)

Bạn đang nghe Uganda's White Man of Work: A Story of Alexander M. Mackay - Sophia Lyon Fahs.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD