Sách nói: Master Mind of Mars (Version 2)

Master Mind of Mars (Version 2) cover

Master Mind of Mars (Version 2)

1 - A Letter

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

World War I infantry captain Ulysses Paxton is transported to Barsoom, where he encounters evil scientist Ras Thavas and his diabolical brain transplant experiments. Paxton falls in love with the beautiful Valla Dia, whose body has been swapped with the cruel Xaxa, Jeddara of Phundahl. Can Paxton save Valla Dia from a hideous fate and win her hand? The Master Mind of Mars is the sixth book in Edgar Rice Burroughs’ Barsoom series. - Summary by The Narrator
Bạn đang nghe Master Mind of Mars (Version 2) by Edgar Rice Burroughs.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí