Sách nói: Disciplinary Circuit

Disciplinary Circuit cover

Disciplinary Circuit

1 - Victim of Tyrants

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Disciplinary Circuit is watching you. Always watching that your thoughts are correct and pure. The Council want only what is best for you and society. Trust the council and the Disciplinary Circuit. . Good citizens are happy and obey. You are a good citizen. Aren't you? Of course you are. - Summary by phil chenevert
Bạn đang nghe Disciplinary Circuit by Murray Leinster.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí