Sách nói: Blood of the Vampire

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Blood of the Vampire is a Gothic novel, often compared to Bram Stoker's Dracula and Le Fanu's Camilla. Harriet is a vampire who kills accidentally. She enters a European convent and tries to integrate into society, Victorian and strait-laced. The novel deals with eugenics, race and class and has been praised for its different view of vampires, as suffering from a medical ailment rather than a supernatural phenomenon. - Summary by Lynne T
Bạn đang nghe Blood of the Vampire by Florence Marryat.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí