Sách nói: Special Report on Negro Domestic Service in the Seventh Ward Philadelphia

Special Report on Negro Domestic Service in the Seventh Ward Philadelphia cover

Special Report on Negro Domestic Service in the Seventh Ward Philadelphia

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This paper is an attempt to give the most accurate facts obtainable bearing upon the question of colored domestic service in Philadelphia. (Summary by the author)

Bạn đang nghe Special Report on Negro Domestic Service in the Seventh Ward Philadelphia - Isabel Eaton.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD