Sách nói: Letters of John Quincy Adams to His Son, on the Bible and Its Teachings

Letters of John Quincy Adams to His Son, on the Bible and Its Teachings cover

Letters of John Quincy Adams to His Son, on the Bible and Its Teachings

1 - Inscription and Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A collection of nine letters written by the sixth president of the United States, John Quincy Adams, to his teenage son. "Their purpose is the inculcation of love and reverence for the Holy Scriptures, and a delight in their perusal and study." - Summary by Dale Barkley

Bạn đang nghe Letters of John Quincy Adams to His Son, on the Bible and Its Teachings by John Quincy Adams.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí