Sách nói: Principles of Political Economy

Principles of Political Economy cover

Principles of Political Economy

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Principles of Political Economy, first published in 1848, was one of the most important texts on the subject of economy at that time. It is broken up into five books; Production, Distribution, Exchange, Influence of the Progress of Society on Production and Influence of Government. This version is an abridged text book edited by J. Laurence Laughlin, and was used at the college level. (Summary by Ann Boulais)

Bạn đang nghe Principles of Political Economy by John Stuart Mill, J. Laurence Laughlin.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí