Sách nói: Movement & Progression of Animals

Movement & Progression of Animals cover

Movement & Progression of Animals

1 - Movement 1-4 (698a)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Movement of Animals (or On the Motion of Animals; Greek Περὶ ζῴων κινήσεως; Latin De Motu Animalium) begins with a discussion of the physics of motion and asks whether God, the Unmoved Mover, exists outside of our Universe. Progression of Animals (or On the Gait of Animals; Greek: Περὶ πορείας ζῴων; Latin: De Incessu Animalium) asks why animals have the parts they do and to what end these parts are possessed. - Summary by Geoffrey Edwards
Bạn đang nghe Movement & Progression of Animals by Aristotle.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí