Sách nói: Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari

Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari cover

Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari

1 - Bab 1. Peri meriwajatkan Phileas Fogg mengambil Passepartout djadi boedjangnja

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Mengelilingi Doenia dalam 80 Hari mengisahkan seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Phileas Fogg bertaruh uang sebesar £20.000 dengan teman-temannya di Reform Club. Pertaruhan ini adalah sebuah tantangan untuk mengelilingi dunia hanya dalam tempo 80 hari. Bersama pelayan barunya, Jean Passepartout, mereka mencoba mengelilingi dunia dalam waktu yang telah ditentukan.
("Around the World in 80 Days" tells the story of an Englishman named Phileas Fogg betting £20,000 with his friends at the Reform Club. This gamble is a challenge to circumnavigate the globe in just 80 days. Together with his new man-servant, Jean Passepartout, they try to circumnavigate the world in a predetermined time.) - Summary by tarabatubara

Bạn đang nghe Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari - Jules Verne.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD