Sách nói: Letters of Wolfgang Amadeus Mozart, Vol. I

Letters of Wolfgang Amadeus Mozart, Vol. I cover

Letters of Wolfgang Amadeus Mozart, Vol. I

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This volume, the first volume of a two-volume set, contains 140 letters written by Wolfgang Amadeus Mozart from 1769-1781. It has been translated by Lady Wallace from the collection of Ludwig Nohl. He has provided a preface and short introductions to several sections of this volume as well as footnotes. - Summary by mkirkpat

Bạn đang nghe Letters of Wolfgang Amadeus Mozart, Vol. I - Wolfgang Amadeus Mozart, Grace Jane Wallace.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD