Sách nói: England and the Hundred Years' War

England and the Hundred Years' War cover

England and the Hundred Years' War

1 - From the Accession of Edward III. to the Fall of Mortimer, 1327-1331

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This little book by the British military historian, Charles Oman, begins with the accession of the warrior king, Edward III, to the English throne in 1327 and ends with the downfall of Richard III at Bosworth Field in 1485. By carrying the story of the Hundred Years' War through the Wars of the Roses, Oman portrays this era of battle and plague within the larger context of the dynastic struggles and civil wars which destabilized England and left France vulnerable to invasion and conquest. Summary by Pamela Nagami.

Bạn đang nghe England and the Hundred Years' War - Charles William Chadwick Oman.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD