Sách nói: Birds and Nature, Vol. VIII, No 5, December 1900

Birds and Nature, Vol. VIII, No 5, December 1900 cover

Birds and Nature, Vol. VIII, No 5, December 1900

1 - December

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

"Birds and Nature" was a monthly publication of the Nature Study Publishing Company of Chicago. It includes short poems, stories and brief descriptions of birds, animals and other natural subjects with accompanying color plates. The magazine was published from 1897-1907 under the various titles, "Birds," "Birds and All Nature," "Nature and Art" and "Birds and Nature."

In June 1900, “Birds and All Nature” was changed from “Birds and All Nature” to "Nature and Art" for a single issue (Vol VIII, No. 1). The title was changed again for the following issue in September 1900 to “Birds and Nature,” and this was kept through the remaining years of publication. - Summary by J. M. Smallheer

Bạn đang nghe Birds and Nature, Vol. VIII, No 5, December 1900 - Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD