Sách nói: Early Short Stories

Early Short Stories cover

Early Short Stories

1 - Ариель и Тамара

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Ранние рассказы Жаботинского (1898-1916) демонстрируют эволюцию от юношеского романтизма к зрелой прозе, позднее проявившейся в его романах.

The early short stories (1898-1916) illustrate Jabotinsky's transition from juvenile romanticism to the mature prose that would culminate in his novels. (Introduction by Mark Chulsky)
Read in Russian

Bạn đang nghe Early Short Stories - Ze'ev Jabotinsky.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD