Sách nói: Caedmon's Hymn

Caedmon's Hymn cover

Caedmon's Hymn

1 - Caedmon's Hymn

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Cædmon was an Anglo-Saxon herdsman attached to the double monastery of Streonæshalch (657–681). Originally ignorant of the art of song, Cædmon learned to compose one night in the course of a dream. Cædmon’s only known surviving work is Cædmon’s Hymn, the nine-line alliterative vernacular praise poem in honour of the Christian god he supposedly learned to sing in his initial dream. The poem is one of the earliest attested examples of Old English and is one of three candidates for the earliest attested example of Old English poetry. It is also one of the earliest recorded examples of sustained poetry in a Germanic language. (Summary from Wikipedia)

Bạn đang nghe Caedmon's Hymn - Caedmon.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD