Sách nói: Beacon Lights of History, Volume 13: Great Writers

Beacon Lights of History, Volume 13: Great Writers cover

Beacon Lights of History, Volume 13: Great Writers

1 - Publisher's Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The 13th in the series, this book focuses on the great writers of the time. As Dr. Lord passed away prior to the completion of his lecture series, the topics contained in this book also include works by other authors in an attempt to round out the subject matter. - Summary by KHand

Bạn đang nghe Beacon Lights of History, Volume 13: Great Writers - John Lord.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD