Sách nói: On The Trail: An Outdoor Book for Girls

On The Trail: An Outdoor Book for Girls cover

On The Trail: An Outdoor Book for Girls

1 - Presentation

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Lina and Adelia Beard, co-founders of the first American girls' scouting group, originally called the Girl Scout Society, then the Girl Pioneers, and finally as the Camp Fire Girls, provide practical advice and encouragement to girls and young women who wish to explore a "free, wholesome, and adventurous outdoor life." - Summary by Christine Lehman, aka stoogeswoman

Bạn đang nghe On The Trail: An Outdoor Book for Girls by Lina Beard, Adelia B. Beard.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí