Sách nói: Anti-slavery in America from the Introduction of African Slaves to the Prohibition of the Slave Trade (1619-1808)

Anti-slavery in America from the Introduction of African Slaves to the Prohibition of the Slave Trade (1619-1808) cover

Anti-slavery in America from the Introduction of African Slaves to the Prohibition of the Slave Trade (1619-1808)

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Traces the origins of the abolitionist movement in the North American colonies of the British Empire through the American Revolution, to the abolitionists' successful campaign to end the slave trade. - Summary by progressingamerica

Bạn đang nghe Anti-slavery in America from the Introduction of African Slaves to the Prohibition of the Slave Trade (1619-1808) - Mary S. Locke.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD