Sách nói: Silent Sentinels: Protective Relays for A-C and D-C Systems

Silent Sentinels: Protective Relays for A-C and D-C Systems cover

Silent Sentinels: Protective Relays for A-C and D-C Systems

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Possibly the first book concerning the protective relays and schemes used in the generation, transmission, and distribution of electric power. While the technology has changed over the last century, incredibly much of the fundamental theory remains the same. - Summary by Rick Jay
Bạn đang nghe Silent Sentinels: Protective Relays for A-C and D-C Systems by Westinghouse Electric and Manufacturing Company.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí