Sách nói: American Idyll: The Life of Carlton H. Parker

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In a memoir marked by joy, love, and an unbending sense of adventure, Cornelia Stratton Parker reveals the heart of a unique man and their life together. As a member of California's turn-of-the-20th-century Immigration and Housing Commission, Carlton H. Parker came to understand the problems surrounding migrant camps and the labor movement in general. In this volume she recounts his undertakings in that regard and their family life. - Summary by Mary Schneider

Bạn đang nghe American Idyll: The Life of Carlton H. Parker - Cornelia Stratton Parker.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD