Sách nói: Airplane Flying Handbook FAA-H-8083-3A - Vol. 3

Airplane Flying Handbook FAA-H-8083-3A - Vol. 3 cover

Airplane Flying Handbook FAA-H-8083-3A - Vol. 3

1 - Chpt 16 - Emergency Procedures

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This audiobook is third and final volume of the Airplane Flying Handbook. This volume is chapter 16, Emergency Procedures. From the preface: "The Airplane Flying Handbook is designed as a technical manual to introduce basic pilot skills and knowledge that are essential for piloting airplanes. It provides information on transition to other airplanes and the operation of various airplane systems. It is developed by the Flight Standards Service, Airman Testing Standards Branch, in cooperation with various aviation educators and industry." This volume applies to basic piloting skills and training aircraft, Volume 1, as well as transitions to other types of aircraft, Volume 2. - Summary by Norman Elfer

Bạn đang nghe Airplane Flying Handbook FAA-H-8083-3A - Vol. 3 - Federal Aviation Administration.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD