Sách nói: The Tar Baby and Other Rhymes of Uncle Remus

The Tar Baby and Other Rhymes of Uncle Remus cover

The Tar Baby and Other Rhymes of Uncle Remus

1 - 01 - Brer' Rabbit and the Tar Baby

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

26 of Uncle Remus's stories put into verse and song. With the exception of the Tar Baby story, they were all new to this publication of 1904 and cover a variety of humorous subjects from Adan and Eve (De Appile Tree) to Brer Rabbit's Gigglin' Place. There are also genuine Camp Meeting Songs and a Corn Shuckin' Song.

Bạn đang nghe The Tar Baby and Other Rhymes of Uncle Remus by Joel Chandler Harris.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí