Sách nói: The Rubáiyát of Omar Khayyám

The Rubáiyát of Omar Khayyám cover

The Rubáiyát of Omar Khayyám

1 - 0-Preface of the Cadell Translation

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Rubáiyát of Omar Khayyám (Persian: رباعیات عمر خیام) is the title that Edward FitzGerald gave to his translation of a selection of poems, originally written in Persian and of which there are about a thousand, attributed to Omar Khayyám (1048–1131), a Persian poet, mathematician and astronomer. A Persian ruba'i is a two-line stanza with two parts (or hemistechs) per line, hence the word "Rubáiyát" (derived from the Arabic root word for "four"), meaning "quatrains". (Introduction by Wikipedia) The three translations by women comprise this collection of recordings of the Rubaiyat of Omar Khayyam.

Bạn đang nghe The Rubáiyát of Omar Khayyám - Omar Khayyám.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD