Sách nói: Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets

Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets cover

Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets

1 - 1 - Nonsense Songs

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A selection of nonsense poems, songs (not sung!), stories, and miscellaneous strangeness. The work includes the "Owl and the Pussycat" and a recipe for Amblongus Pie, which begins "Take 4 pounds (say 4½ pounds) of fresh ablongusses and put them in a small pipkin."

Edward Lear was an English writer, poet, cat-lover, and illustrator (his watercolours are beautiful). This recording celebrates the 200th anniversary of Lear's birth.

Bạn đang nghe Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets - Edward Lear.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD