Sách nói: The New Atlantis

The New Atlantis cover

The New Atlantis

1 - 0 -- Introductory Note

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In 1623, Francis Bacon expressed his aspirations and ideas in New Atlantis. Released in 1627, this was his creation of an ideal land where people were kind, knowledgeable, and civic-minded. Part of this new land was his perfect college, a vision for our modern research universities. Islands he had visited may have served as models for his ideas.
Bạn đang nghe The New Atlantis by Francis Bacon.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí