Sách nói: Works and Days, The Theogony, and The Shield of Heracles

Works and Days, The Theogony, and The Shield of Heracles cover

Works and Days, The Theogony, and The Shield of Heracles

1 - Works and Days

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Works and Days provides advice on agrarian matters and personal conduct. The Theogony explains the ancestry of the gods. The Shield of Heracles is the adventure of Heracles accepting an enemy's challenge to fight.

Bạn đang nghe Works and Days, The Theogony, and The Shield of Heracles by Hesiod.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí