Sách nói: Gambler's World & The Yillian Way

Gambler's World & The Yillian Way cover

Gambler's World & The Yillian Way

1 - 1 - Gambler's World, part 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Here are two stores starring the always unconventional Terrestrial Diplomat, Retief. As a diplomat, Retief does not always follow procedure. Well the truth is that he almost never follows procedure but somehow his wit and strength manage to salvage most situations from the bumbling of his superiors. His sardonic approach to inter galactic negotiations in these two stories is a delight to hear. Despite everything, he manages to save the day and come out on top.

Bạn đang nghe Gambler's World & The Yillian Way - Keith Laumer.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD