Sách nói: For Heaven's Sake: Little Talks to Little Folks

For Heaven's Sake: Little Talks to Little Folks cover

For Heaven's Sake: Little Talks to Little Folks

1 - 00 – Why This Book?

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is the second book in the “Angel Food” series by the author. It consists of a series of short sermons for children, in the form of a charming story. The author was a Catholic parish priest in New York for many years during the mid 1900’s. He was the author of several books for children, the most well known being the books in what is considered the “Angel Food” series.

Bạn đang nghe For Heaven's Sake: Little Talks to Little Folks - Rev. Gerald T. Brennan.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD