Sách nói: Fabeln

Fabeln cover

Fabeln

1 - 1 - Fabeln und Erzaehlungen 1 - 12

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Gotthold Ephraim Lessing war der wichtigste deutsche Dichter der deutschen Aufklärung. Fabeln und Erzählungen, veröffentlicht 1771. Fabeln. Drei Bücher, veröffentlicht 1759. Da im Text (1) einige Seiten der "Fabeln. Drei Bücher, veröffentlicht 1759." Mängel aufwiesen, wurden diese Seiten von dem Text (2) vorgelesen.
Bạn đang nghe Fabeln by Gotthold Ephraim Lessing.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí