Sách nói: Deadwood Dick Jr. Branded

Deadwood Dick Jr.  Branded cover

Deadwood Dick Jr. Branded

1 - THE GREAT HOLD-UP.

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

"Deadwood Dick", the straight shooting, hard riding hero of the dime novel series "Deadwood Dick" takes on train robbers and other villans in this rip-snotrin', tale of the old west. Deadwood Dick has made his way through many dangerous escades before his, but has he met his match this time? Why is there a horseshoe brand burned into this chest? Will he save the heroine? Listen to this dashing story as our hero puts himself in danger to protect the innocent and right wrongs in each exciting chapter.

Bạn đang nghe Deadwood Dick Jr. Branded - Edward L. Wheeler.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD