Sách nói: Comic English Grammar

Comic English Grammar cover

Comic English Grammar

1 - Preliminary Discourse

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a basic grammar, treating of the parts of speech, syntax, versification, pronunciation and punctuation.

The listener is warned that there is quite a dated feel about this little grammar as the author, in keeping with the times (1840), is a frightful snob about social classes, scathing about 'vulgar speech' and also sometimes quite rude about American turns of phrase. The author is not remotely as comical as he thinks he is, but it has its moments.

Bạn đang nghe Comic English Grammar - Percival Leigh.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD